OnderwijsAanbod

Onderwijs

Op Quintus wordt onderwijs aangeboden voor de eerste fase en tweede fase van havo, atheneum en gymnasium. We hebben zo’n 1.700 leerlingen.

 

Locatie Quintus

Gymnasium, Atheneum en Havo

Op Quintus kun je kiezen uit: havo, atheneum of gymnasium. Na de havo kun je door naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of naar het atheneum. Na het atheneum of het gymnasium kun je verder met een studie aan een universiteit. Voor alle drie schooltypes geldt dat je aan het eind van de derde klas voor de jaren erna een profiel in de tweede fase kiest. Hiermee specialiseer je je in een bepaalde richting. 

Op het Dr. Nassau College kun je een van de volgende profielen kiezen:

• Natuur & Techniek

• Natuur & Gezondheid

• Economie & Maatschappij

• Cultuur & Maatschappij

Schooltypen havo, atheneum, gymnasium en de talentrichtingen Technasium, Cultuur, Ondernemen en Sport

Klas 1

Gymnasium

Alle talentrichtingen

Atheneum

Alle talentrichtingen

Havo

Alle talentrichtingen

Klas 2

Gymnasium

Grieks/Latijn

gymnasiale vorming

M.i.v. 2019-2020

Technasium of Cultuur of

Ondernemen of Sport

Atheneum

Technasium of Cultuur of

Ondernemen of Sport

 

 

 

Havo

Technasium of Cultuur of

Ondernemen of Sport

 

 

 

Klas 3

Gymnasium

Grieks/Latijn/

gymnasiale vorming

M.i.v. 2020-2021

Technasium of Cultuur of

Ondernemen of Sport

Atheneum

Technasium of Cultuur of

Ondernemen of Sport

 

 

 

Havo

Technasium of Cultuur of

Ondernemen of Sport

 

 

 

Klas 4

Profiel

Gymnasium Atheneum Havo

Klas 5

Profiel

Gymnasium Atheneum Havo

Klas 6

Profiel

Gymnasium Atheneum