GymnasiumGymnasiummiddag groep 8

Kies voor méér, kies voor gymnasium!

Op woensdag 16 januari 2019 organiseren wij een gymnasiummiddag voor leerlingen in groep 8. 

Tijdens deze middag volg je een aantal lessen zoals die op het gymnasium gegeven worden. Daarbij is zeker aandacht voor de klassieke talen, maar ook voor cultuur en exacte vakken. We willen laten zien dat het gymnasium een heel brede opleiding is, zowel geschikt voor leerlingen met interesse in taal en cultuur, als voor leerlingen met interesse voor cijfers en techniek – en natuurlijk ook voor leerlingen die alles interessant vinden.

Wij vinden het erg leuk als je 16 januari komt. Het programma start om 14.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Je kunt je aanmelden via e-mail ley@dr.nassaucollege.nl. Graag met vermelding van je naam én de naam van je basisschool. Opgave graag uiterlijk maandag 14 januari a.s.

Voorlichting over het gymnasium aan ouders en leerkrachten

Ook organiseren wij een voorlichting over het gymnasium aan ouders en leerkrachten. Deze voorlichting vindt ook op 16 januari 2019 plaats van 16.30 - 17.00 uur.

Aanmelden graag uiterlijk maandag 14 januari a.s. via e-mail ley@dr.nassaucollege.nl.