Excursie havo 5 CM - (ges1/ges2/ges5)

Excursie havo-5 met het profiel CM/EM en/of het vak maatschappijwetenschappen

donderdag 7 november (maw/ges3/ges4) óf donderdag 23 januari (ges1/ges2/ges5)

Voor een goede voorbereiding op het Centraal Examen maatschappijwetenschappen en/of geschiedenis brengen de CM en EM leerlingen uit havo-5 een bezoek aan Den Haag en het Binnenhof. Wij spreken ook wel van een examentraining ‘op locatie’. Er wordt onder andere een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer en (indien mogelijk) de Ridderzaal.  Op deze manier hopen wij de politieke praktijk en de geschiedenis van onze democratische instituties aanschouwelijk te maken.

Vanwege het grote aantal leerlingen wordt er op twee verschillende data vertrokken naar Den Haag. Op deze data zijn bovendien afwijkende programma’s van toepassing omdat (bijvoorbeeld) alle leerlingen geschiedenis, maar niet alle leerlingen maatschappijwetenschappen (MAW) in hun pakket hebben. Voor de laatste groep is er een ander programma.

De data zijn:

Donderdag 7 november: alle leerlingen met MAW in het pakket, klas hav5ges4 (les van de heer J. Zielstra) en klas hav5ges3 (les van de heer Broos). Op deze dag zijn er verschillende programma’s van toepassing.

Er is:

1. een volledig dagprogramma op het Binnenhof voor de leerlingen met MAW. Zij zullen (o.a.) een bezoek brengen aan de Eerste Kamer, Tweede Kamer en de Ridderzaal.

2. een ochtendprogramma Binnenhof (met een bezoek aan de Tweede Kamer) voor de leerlingen met alleen geschiedenis, gevolgd door een bezoek in de middag aan het Mauritshuis.

Donderdag 23 januari : klas hav5ges1 (les van de heer Kuiper), klas hav5ges2 (les van mevrouw Besselink) en klas hav5ges5 (les van de heer Broos). Er is op donderdag 23 januari een ochtendprogramma Binnenhof (met een bezoek aan de Tweede Kamer) gevolgd door een bezoek aan het Mauritshuis in de middag.

Het programma is op beide dagen om 15.30 uur afgelopen. Leerlingen hebben tot 18.00 uur vrije tijd in Den Haag. Eten en drinken zijn voor eigen rekening.

De bus vertrekt op beide data om 06.00 uur vanaf het Dr. Nassau College. Leerlingen uit Beilen kunnen om 06.15 uur instappen bij de carpoolplaats in Beilen. Geef s.v.p. aan de heer Broos door of hiervan gebruik wordt gemaakt. Om ± 21.30 uur zijn we weer terug in Assen (± 21.15 uur bij de carpoolplaats in Beilen).

Voor vragen kunt u de heer Broos mailen op bro@dr.nassaucollege.nl.

De kosten voor deze excursie bedragen € 30,--. U ontvangt de factuur per post. Het volledige bedrag van de factuur dient een week voor de excursiedatum betaald te zijn, anders kan uw zoon/dochter uitgesloten worden van deelname. Ook eventueel andere facturen waarvan de factuurdatum is vervallen, moeten betaald zijn.

Mocht uw kind onverhoopt niet kunnen deelnemen aan de excursie vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheden dan is de school toch genoodzaakt een bedrag in rekening te brengen in verband met al gemaakte reserveringskosten.

Mocht u voor deze excursie geen toestemming geven dan ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 20 september a.s. een e-mail van u op het e-mailadres van mevrouw Y. Lenstra ley@dr.nassaucollege.nl. De leerlingen die niet op excursie gaan, volgen de lessen volgens het lesrooster.

Wij zien uit naar een leerzame dag voor onze leerlingen.

  • Wanneer: do, 23 jan 2020
    Tijd: 06:00 tot 21:00
    Locatie: Den Haag
    Vestiging(en): Quintus