DownloadsVerzekeringen, reizen en excursies

Het Dr. Nassau College heeft een aantal verzekeringen om schades die rondom het onderwijs kunnen ontstaan aan personen en goederen te dekken.

Bij ongevallen dekt de Ongevallenverzekering van de school het lichamelijk letsel bij blijvende invaliditeit, en doet een uitkering bij overlijden. Ook bij langdurige ziekenhuisopname en tandheelkundige kosten kan een beroep gedaan worden op de ongevallenverzekering. Belangrijk is echter wel om op te merken dat de ongevallenverzekering van het Dr. Nassau College een aanvulling is op de eigen (ziektekosten)verzekering.

Naast een ongevallenverzekering heeft het Dr. Nassau College ook een Doorlopende Schoolreisverzekering, waarmee ook ongevallen tijdens excursies en schoolreizen verzekerd zijn. Hiervoor gelden de voorwaarden van de ongevallenverzekering maar dan met wereldwijde dekking, plus schade aan bagage verzekerd. Voor bagage geldt per claim een maximum en eigen risico.

De Aansprakelijkheid Bedrijven verzekering van het Dr. Nassau College dekt de schade aan derden en goederen van derden waarvoor het Dr. Nassau College of haar medewerkers vanuit hun functie handelend aansprakelijk voor zijn.

Stagelopende leerlingen vallen onder de verantwoording en daarmee aansprakelijkheidsverzekering van de stagebieder (art 658 BW 7). Aanvullend kan bij ongevallen een beroep gedaan worden op de ongevallenverzekering van de school (zie hierboven). De Aansprakelijkheid Bedrijven verzekering van de school dekt de schade aan personen of zaken van de stagebieder waar de leerling aansprakelijk voor is. Het besturen van motorvoertuigen is hiervan uitgesloten.

Uitgebreide polisvoorwaarden zijn op te vragen bij de afdeling Facilitaire Zaken van het bedrijfsbureau van het Dr. Nassau College: facilitair@dr.nassaucollege.nl of hier te downloaden:

Ongevallenverzekering:

https://onderwijsverzekeringen.nl/~/media/doelgroepen/onderwijs/files/voorwaarden/reaal-co-0116.pdf?la=nl-nl

Doorlopende schoolreisverzekering:

https://onderwijsverzekeringen.nl/~/media/doelgroepen/onderwijs/files/voorwaarden/reaal-vakantie-08-04-16-01.pdf?la=nl-nl

Aansprakelijkheid Bedrijven:

https://onderwijsverzekeringen.nl/~/media/doelgroepen/onderwijs/files/voorwaarden/reaal-avb-a2016.pdf?la=nl-nl

Op deze pagina staan verder de volgende documenten:

  • Excursiebrochure 2020
  • Protocol reizen en excursies