DownloadsProtocollen en reglementen

Op deze pagina staan de volgende protocollen en reglementen:

  • Convenant toelating en aansluiting overstap leerlingen vmbo naar havo
  • Protocol gescheiden ouders
  • Privacyreglement leerlinggegevens
  • Reglement leerlingkastjes
  • Reglement alcohol en drugs
  • Protocol mobiele telefonie en sociale media
  • Ordereglement
  • Antipestprotocol
  • Protocol schorsen en verwijderen