ContactZiek- & herstelmelding personeelsleden

Bij ziekte meld je je vóór 07.00 uur (telefonisch) af bij de dag-roostermaker, Alyse van der Mei. Graag duidelijk je naam en je drieletter-code vermelden. Het telefoonnummer is ( 06 ) 42 03 76 36.  Wil je je in het weekend ziekmelden voor maandag, stuur dan (liefst)  een SMS, de voicemail inspreken mag ook.

Geef duidelijk aan wanneer je die dag op een andere locatie werkzaam zou zijn. De dag-roostermaker geeft de ziekmelding door aan andere locatie(s). Daarnaast meld je je uiterlijk voor 10.00 uur telefonisch ziek bij je direct leidinggevende.  

Verder is het natuurlijk wenselijk dat je (indien aanwezig)  de telefoonboom start voor onderbouwklassen op hun 1e lesuur. In de bovenbouw zou je als docent een afspraak kunnen maken met de leerling die het vroegste opstaat om een sms of WhatsApp berichtje te sturen dat vervolgens door de leerlingen gedeeld kan worden zodat leerlingen niet voor niets vroeg op school komen.