Actueel Voorlichtingsavond door oud-leerlingen!

Voorlichtingsavond door oud-leerlingen!

Het Dr. Nassau College organiseert eens in de twee jaar een voorlichtingsavond voor bovenbouw leerlingen door oud-leerlingen. Op deze avond draait het niet alleen om de voorlichting; het is tevens een reünie. Een mooie kans om oud-klasgenoten weer te zien. Er is tijdens deze avond dan ook volop tijd om bij te praten. De reünie wordt gehouden op vrijdag 30 november 2018 in gebouw Quintus van het Dr. Nassau College.

Van de oud-leerlingen die in 2016 of 2017 examen hebben gedaan en het Dr. Nassau College hebben verlaten, volgen velen een studie en wonen op kamers. Sommigen hebben ervoor gekozen om te gaan werken of te reizen. Het maken van een keuze wat te doen na havo of vwo, is geen makkelijke. Dit jaar staan ook weer vele leerlingen voor deze keuze. Oud-leerlingen helpen deze leerlingen door ze informatie te geven over welke studie wordt gevolgd en hoe dit bevalt. Daarom organiseert het Dr. Nassau College eens in de twee jaar een voorlichtingsavond voor bovenbouw leerlingen door oud-leerlingen.
Op deze avond draait het niet alleen om de voorlichting het is tevens een reünie. Een mooie kans om oud-klasgenoten weer te zien. Er is tijdens deze avond dan ook volop tijd om bij te praten.
De reünie wordt gehouden op vrijdag 30 november 2018 in gebouw Quintus van het Dr. Nassau College.

Het programma:
17.00 – 17.30    Ontvangst reünisten en gasten bij de hoofdingang
17.30 – 18.45    Huishoudelijke mededelingen
                                   Welkomstwoord
                                   Eten in buffet vorm.
18.45 – 19.00    Aankomst leerlingen bovenbouw
19.00 – 21.30    Voorlichting huidige leerlingen door oud-leerlingen
21.30 – 22.30    Na praten

We hopen van harte dat je komt op de reünie/voorlichtingsavond. Voor jullie zal het ontzettend leuk zijn iedereen weer te zien en voor de huidige leerlingen is jullie informatie zeer waardevol. (Misschien kun je zelfs wel studiepunten krijgen voor het geven van voorlichting over je opleiding!)

Oud-leerling

Heb je vragen? Mail dan naar try@dr.nassaucollege.nl. De aanmelding moet uiterlijk 26  november 2018 bij ons binnen zijn.

De opzet is je waarschijnlijk wel bekend: in de aula worden tafels neergezet waarvan je er één krijgt toegewezen. Het is de bedoeling dat je die aankleedt tot een blik vangende informatiestand, met bijvoorbeeld studieboeken, brochures e.d.
Onze (huidige) leerlingen bezoeken vanaf 19.00 tot 21.30 uur de markt. Je hoeft geen presentatie te verzorgen, de leerlingen of hun ouders komen bij jou aan de tafel om vragen te stellen over je studie of over "het studeren" (de studie zelf, het wonen op kamers, het huishoudbudget, de vitamientjes, het studentenleven, overstappen naar andere studie, enz.).

De oud-leerlingenmarkt is niet alleen informatief, maar vooral ook heel gezellig. Je hebt na de markt volop de gelegenheid met je jaargenoten, docenten en andere personeelsleden bij te praten. De meeste oud-leerlingen zul je wel kennen omdat ze, net als jij, in [examenjaar] hun diploma gehaald hebben.

Studiepunten
Veel studierichtingen juichen het toe als je aan dit soort voorlichtingsactiviteiten deelneemt. Haal bij de afdeling PR of studievoorlichting van je opleiding niet alleen voorlichtingsmateriaal, maar informeer ook of je er studiepunten voor kunt krijgen. Het is zelfs niet ongebruikelijk om je reiskosten te declareren (interessant voor weekendkaarthouders die anders een treinkaartje moeten kopen!).

Kun je niet op 30 november?
Ook als je niet kunt komen vinden we het leuk om te weten wat je tegenwoordig doet.

We hopen je te zien op 30 november.
De decaan

Punten t.b.v. de voorbereiding:

 • Neem (als dat enigszins kan) materiaal mee; voorlichtingsfolders bijvoorbeeld, maar ook studieboeken kunnen heel verhelderend werken.
 • Vraag je af welke informatie van belang kan zijn voor een aspirant student(e); welke informatie heb je zelf gemist en had je achteraf toch wel graag gehad?
 • De leerlingen hebben vragen voor jullie voorbereid tijdens de keuzelessen.
 • Verder kun je aan het volgende denken:
  • Informatie over de toelatingsprocedure; voldeed je vakkenpakket?
  • Organisatie van het onderwijs
  • Studieproblemen (vergelijk met de middelbare school)
  • Hoe is de sfeer op school, universiteit
  • Waren er aansluitingsproblemen met bijv. de leerstof (welke vakken?)
  • Woon je op kamers of reis je op en neer?
  • Had je vanaf het begin een beurs? Wel een OV-jaarkaart?
  • Ben je lid geworden van een vereniging?
  • Is er sprake van studiebegeleiding?
  • Hoe is de studie opgebouwd, bijv. in blokken, trimester e.d.?
  • Verschillen met andere opleidingen en de middelbare school etc., etc.