Actueel Sporttalentrichting richt zich op ouderen

Sporttalentrichting richt zich op ouderen

Leerlingen van de sporttalentrichting havo en atheneum zijn naar de Vijverhof in Assen en de Wenning in Rolde geweest. De opdracht was om een sport- en spelmiddag voor ouderen te organiseren. Deze sportieve leerlingen hebben ervaren hoe het is om sport en maatschappelijke betrokkenheid te combineren.

Sportdocent Alie Bos woont in Rolde en haar schoonvader verblijft in het wooncentrum de Wenning. “De talentrichtingen bieden de mogelijkheid om vaardigheden in de praktijk toe te passen. Wij hebben een programma waarin we de leerlingen zelf veel laten sporten en waarin ze ook de maatschappelijke relevantie van sportactiviteiten leren. Ik kom vaak in de Wenning en samen met de begeleiders en mijn collega sport kwamen we op dit idee.”

De activiteitenmiddag was een groot succes. Esmee Dittrich en Natasja Nijboer : “Er waren acht verschillende spelonderdelen denk- en doespellen. De meeste vonden de spellen waar ze iets actiefs moesten doen het leukst”.

Op het Dr. Nassau College locatie Quintus beginnen alle havo- en atheneumleerlingen in klas 1 met vier talentrichtingen: Sport, Ondernemen, Technasium en Cultuur. Alle talentrichtingen werken vanuit de 21e eeuwse vaardigheden zoals plannen en organiseren, samenwerken, communiceren en presenteren. In klas 2 en 3 kiezen de leerlingen voor één richting naast de reguliere middelbare schoolvakken.