Actueel Profielwerkstukpresentatie havo 5 en vwo 6

Profielwerkstukpresentatie havo 5 en vwo 6

Op dinsdag 9 maart presenteren onze examenleerlingen hun profielwerkstuk. Deze presentatie maakt onderdeel uit van de beoordeling en daarom zijn de begeleidende docenten aanwezig bij deze presentatie.

In verband met de coronamaatregelen zal de presentatie dit jaar anders verlopen dan andere jaren. Het is niet wenselijk veel mensen in school te halen en het aantal contacten tussen leerlingen moet ook beperkt blijven. De vorm van een markt zoals we normaal gesproken doen is daarom helaas niet mogelijk.

Presentaties in een lokaal zijn wel mogelijk. Daarom organiseren we dinsdagmiddag 9 maart a.s. de presentaties in een lokaal. We gaan uit van drie groepjes/presentaties in een klokuur in een lokaal. Hierbij zijn dan de begeleider(s) en een aantal medestudenten aanwezig. De presentatie duurt 15 à 20 minuten. De exacte tijd en indeling volgt zodra er meer bekend is over de coronamaatregelen. 

Sommige begeleiders hebben meerdere groepjes. Wellicht dat enkele presentaties in overleg op een ander moment moeten plaatsvinden. 

Ouders, grootouders, vrienden en andere belangstellenden kunnen op verzoek meekijken met jouw presentatie. Daarvoor kan je een laptop of ipad met Teams plaatsen en belangstellenden nodig je zelf uit. Houd hierbij wel rekening met toestemming (avg/privacywet) van de anderen uit jouw groepje als er belangstellenden meekijken.

Aan jullie de taak om na te denken over de manier waarop je het PWS gaat presenteren.

In de meeste gevallen zal dit zijn door middel van een Powerpoint, maar een demonstratie of andere presentatievorm is natuurlijk ook mogelijk. Het mag op verschillende (creatieve) manieren.

Wil je optreden? Heb je een film, een kunstwerk of een website gemaakt? Heb je iets ontworpen en wil je je ontwerp laten zien? Heb je een (spectaculair) practicum gedaan en heb je dit op beeld vastgelegd? Wil je een posterpresentatie geven? Ga je een demonstratie geven?

Kortom, mogelijkheden te over!

Houd wel rekening met de volgende eisen:

  • Uit de presentatie moet blijken wat je hebt onderzocht, wat je hoofdvraag was en wat je hebt kunnen concluderen.
  • Je presentatie moet goedgekeurd worden door je begeleider.