Actueel Profielkeuze leerjaar 3

Profielkeuze leerjaar 3

Op het Dr. Nassau College kiezen de leerlingen in de loop van de derde klas voor één van de vier profielen Cultuur & Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Daarnaast moeten zij binnen de profielen een aantal keuzes maken. Bij het kiezen van een profiel en eventuele aanvullende vakken speelt de keuze van een vervolgopleiding na het havo ook al een rol.

Het kiezen van een profielpakket en een vervolgstudie is voor leerlingen een proces dat enkele jaren in beslag neemt. Onze leerlingen moeten leren de belangrijke beslissingen met betrekking tot het kiezen van het juiste profiel, de aanvullende vakken en de vervolgstudie zélf te nemen. Zij moeten dat doen op grond van inzicht in hun sterke en zwakke punten, op grond van wat zij weten over keuzemogelijkheden bij ons op school en op grond van hun globale kennis over het totaal aan vervolgopleidingen.

In de afgelopen periode hebben de leerlingen tijdens de mentorlessen informatie gekregen over het kiezen van een profiel. Ook zullen zij binnenkort een proef-profielkeuze maken. In april zal de definitieve profielkeuze moeten plaatsvinden. Met de overgang naar de 4e klas staat uw zoon of dochter op een kruispunt van belangrijke beslissingen: met welke vakken gaat hij of zij het diploma in de wacht slepen en welke factoren spelen een rol bij het nemen van belangrijke beslissingen?

Op maandag 22 januari a.s. (havo 3) en op dinsdag 23 januari a.s. (vwo 3) organiseert het decanaat van 19.30 uur tot circa 20.30 uur in de aula van gebouw Quintus een voorlichting voor ouders/verzorgers over de profielkeuze en over een aantal andere zaken die daarmee verband houden. Tijdens de avond krijgt u een korte uitleg over de Tweede Fase, er wordt uitleg gegeven over wat er bij de LOB-lessen aan de orde komt en waar relevante informatie m.b.t. het keuzeproces gevonden kan worden. Ook krijgt u uitleg bij het keuzeformulier en ontvangt u de brochure profielkeuze.

Wij nodigen u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn