Actueel Openbaar onderwijs verbindt talent

Openbaar onderwijs verbindt talent

Op donderdag 4 oktober a.s. organiseert het openbaar onderwijs in Assen een gezamenlijke personeelsconferentie ‘openbaar onderwijs verbindt talent’. De medewerkers van het primair en voortgezet openbaar onderwijs dragen gezamenlijk bij aan de vorming van een enorme groep kinderen/jongeren/jong volwassen. Dagelijks wordt een grote groep van 4 tot en met 18 jaar aan de zorg van de medewerkers in het openbaar onderwijs toevertrouwd.

Deze verantwoordelijkheid vraagt een grote inspanning van alle medewerkers. De openbare scholen in Assen zijn volop in ontwikkeling en zetten zich er dag in dag uit voor in dat elk kind zich welkom voelt en de eigen talenten kan ontwikkelen. De bijdrage die eenieder daar aan levert, wordt tijdens het ochtendprogramma met terechte trots getoond. De medewerkers gaan bij elkaars scholen op bezoek om van elkaar te kunnen leren.

Tijdens een inspirerend middagprogramma gaan diverse sprekers en workshopsleiders in op de vraag ‘hoe maak je het onderwijs voor iedereen passend?’ Het openbaar onderwijs heeft bij uitstek de taak én de mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van álle kinderen, met al hun talenten. Een school waar ieder kind welkom is, vormt immers een samenleving in het klein. Ook kan de kracht van de openbare school benut worden om kinderen te helpen om een eigen identiteit te vormen en om een bijdrage te leveren aan de democratische samenleving.

Het doel van deze personeelsconferentie is om de medewerkers van het openbaar onderwijs in Assen te inspireren om dagelijks motiverend en eigentijds onderwijs aan te bieden dat aansluit bij ieders mogelijkheden. Niet voor niets wordt in het onderwijs veel belang gehecht aan drie psychologische behoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Een leerling kan en wil sturing geven aan zijn eigen ontwikkeling als de leerling zich hiertoe in staat voelt en er sprake is van verbondenheid met de docent en de schoolomgeving. Dat wordt bereikt door samen te werken, informatie uit te wisselen en met elkaar verantwoordelijkheid te nemen voor de school als leefgemeenschap.

En dat is waar de medewerkers van het openbaar onderwijs in Assen voor staan!