Actueel Nieuwe lockdown

Nieuwe lockdown

Zoals het kabinet op maandag 14 december jl. aankondigde, gaan de scholen vanaf woensdag 16 december dicht.

De aankondiging van het kabinet dat Nederland in een lockdown moet om daarmee de contacten tot een minimum te beperken heeft, zoals u heeft kunnen horen, gevolgen voor het onderwijs. Op alle locaties van het Dr. Nassau College vervallen alle lessen op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 december.  

Individuele toetsen en mondelinge tentamens kunnen in overleg met de docent (digitaal) doorgang vinden. Afsluitende bijeenkomsten voor de kerstvakantie zullen ook digitaal worden gehouden.

Uiterlijk vrijdag 18 december informeren wij u over het vervolg van het onderwijs op maandag 4 januari 2021.