Actueel Locatie Quintus organiseert een studiekeuzemarkt

Locatie Quintus organiseert een studiekeuzemarkt

Het maken van een studiekeuze is voor veel jongeren de eerste eigen keuze die gemaakt wordt. Een keuze waar veel bij komt kijken. Hoe pak je deze keuze aan? Locatie Quintus organiseert daarom op 28 november a.s. een studiekeuzemarkt voor eindexamenleerlingen.

Decanen Miranda Trijssenaar en Vera Korhorn vertellen: ‘De school bereidt de leerlingen voor op hun diploma, maar ook op hun toekomst als student in het vervolgonderwijs en als deelnemer aan de arbeidsmarkt. Daarom starten wij in de eerste klas met loopbaanoriëntatiebegeleiding. Wij proberen onze leerlingen bewust te maken van het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zij nu en in de toekomst gaan maken. Voor het maken van een juiste studiekeuze is veel zelfkennis nodig. Soms vinden leerlingen het in het eindexamenjaar nog niet zo gemakkelijk om te bedenken wat hun kwaliteiten en valkuilen zijn. Ook is er veel tijd en energie nodig om alle mogelijke studies te onderzoeken. Daarom organiseren wij op 28 november a.s. een studiekeuzemarkt waar verschillende universiteiten en hogenscholen zich presenteren. Deze universiteiten en hogescholen geven verschillende workshops. Sommige zijn algemeen van aard en sommige zijn gericht op een specifieke opleiding.’

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)

Loopbaan oriëntatie en – begeleiding (LOB) is een actief, ervaringsgericht proces. Het leert de leerlingen zelf op zoek te gaan naar een opleiding en beroep. LOB leert de leerlingen doelen te stellen, keuzes te maken, te reflecteren en besluiten te nemen voor nu en in de toekomst op sociaal gebied, op het gebied van arbeid en beroep en op deelname aan de maatschappij. Zo stellen wij leerlingen in staat om succesvol te zijn in een maatschappij die voortdurend in beweging is.