Actueel Leerlingen ronden Technasium af

Leerlingen ronden Technasium af

Een groep van 20 eindexamenleerlingen heeft in het examenjaar de Meesterproef uitgevoerd. Deze proef is de afronding van vijf jaar (havo) of zes jaar (vwo) O&O onderwijs. O&O staat voor Onderzoek en Ontwerpen waarbij leerlingen in groepjes werken aan de meest uiteenlopende soorten opdrachten op het gebied van bèta en techniek uit het bedrijfsleven.  De meesterproef werd deze week gepresenteerd en samen met de opdrachtgever en O&O docent beoordeeld door een expertbegeleider uit het hoger onderwijs.

Het was duidelijk merkbaar dat de leerlingen aan individuele theoretische verdieping hebben gewerkt. De onderwerpen waren zeer divers; van de bouw van een modulaire drone, NAO: robotica, fosfaatvervanging in vlees en ontwikkeling Stationsgebied Assen tot actuele onderwerpen als een virtuele tentoonstelling, , een skelter op H2 (g), een App voor onderzoekend leren en een mooie opdracht CubeSat een miniatuur marslander.

Als de leerlingen straks slagen voor het havo- of atheneumdiploma krijgen zij een Technasium certificaat waarmee ze goed zijn voorbereid op een vervolgstudie op het hbo en de universiteit. Denk hierbij aan competenties als samenwerken, plannen en organiseren, producten maken, ict-geletterdheid, doorzetten, zelfstandig werken, wetenschappelijke informatie verwerven en werkprocessen overzien.

Directeur Albert Noord vertelt dat de medewerkers van locatie Quintus de leerlingen graag op willen leiden tot wereldburgers die klaar zijn voor een vervolgopleiding en voor de samenleving. Het Technasium biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden!