Actueel Leerlingen overhandigen geld aan Kika

Leerlingen overhandigen geld aan Kika

Vandaag is het Wereld Kinderkanker Dag. Op deze dag overhandigen de leerlingen van de eerste, tweede en derde klassen van de havo de opbrengst van de Fancy Fair aan Kika. Tijdens de overhandiging werd stil gestaan bij alle kinderen met kanker.

De leerlingen van de havo eerste fase hebben als goed doel KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij ) gekozen omdat zij graag willen dat de kans op genezing bij kinderen met kanker vergroot moet worden. KiKa heeft als doel om de genezingskans van kinderen met kanker naar 95% te vergroten en daarvoor is geld nodig. Liesbeth Wijga, coördinator leerlingenzaken & docent Burgerschap, is trots op de leerlingen en geeft aan dat met behulp van voorlichtingsmateriaal  in de lessen aandacht is besteed aan de stichting Kika.

Tijdens de lessen besteden de docenten aandacht aan het thema Burgerschap. Zo worden de leerlingen  de basiskennis, vaardigheden en houding bijgebracht die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Het inzamelen van geld voor een goed doel is hiervan een mooi voorbeeld.