Actueel Leerlingen behalen diploma elementair boekhouden

Leerlingen behalen diploma elementair boekhouden

Een groep van 33 eindexamenleerlingen heeft examen elementair boekhouden gedaan bij de Associatie voor Praktijkexamens. Alle leerlingen zijn geslaagd en kregen op 29 maart jl. hun diploma overhandigd. 

Leerlingen Dr. Nassau College Quintus behalen diploma elementair boekhouden

33 eindexamenleerlingen hebben examen elementair boekhouden gedaan bij de Associatie voor Praktijkexamens. Alle leerlingen zijn geslaagd en kregen op 29 maart jl. hun diploma overhandigd. De leerlingen werden op school op het examen voorbereid door docenten economie en M&O Ali Hoen en Astrid Scholtens.

Sinds de vakken Handelswetenschappen en Economische Wetenschappen II en Recht op havo en vwo zijn vervangen door Management & Organisatie (M&O), wordt er geen boekhouden meer gegeven in het voortgezet onderwijs. Veel economische vervolgopleidingen verlangen wel dat leerlingen/studenten over een boekhoudkundige basiskennis beschikken. Locatie Quintus biedt al een paar jaar eindexamenleerlingen de mogelijkheid om aan het examen elementair boekhouden deel te nemen.

Leerlingen kiezen bewust voor Elementair Boekhouden. De leerlingen zien er zelf het belang van in. Joost, Nicole en Edwin hebben bewust voor de module boekhouden gekozen omdat ze na het behalen van hun havodiploma een economische vervolgopleiding gaan doen. Alle drie geven ze aan dat door de intensieve lessen de hele groep is geslaagd en een goede basiskennis elementair boekhouden heeft opgedaan.