Actueel Klassieke week - Gymnasium 3

Klassieke week - Gymnasium 3

Woensdag 29 november afsluiting klassieke week. Try-out 14:30 en uitvoering 19:30 uur.

Klassieke week

Op donderdag 23 november a.s. gaat de klassieke week van start. Van donderdag 23 november t/m woensdag 29 november is klas 3 gymnasium uitgeroosterd. De leerlingen volgen geen lessen maar zijn volop bezig met het instuderen van een klassiek stuk.

Op donderdag 23 november om exact 9.00 uur in lokaal 103 vindt de de officiële start plaats. We beginnen met het doornemen van het stuk, de rollen worden verdeeld en er zullen groepjes gevormd worden (PR, decor, aankleding, catering, etc. etc.). Onder leiding van mevrouw Y. van Kan (regie) en met hulp/bezielende begeleiding van de docenten meneer E. Von Dülmen (BV, decor, belichting), mevrouw Y. Latour (decor, kostuums), meneer E. Wesseling (muziek) en de overige gymnasiumdocenten gaan de leerlingen dan vijf werkdagen in.

Op donderdag t/m vrijdag (23 en 24 november) wordt in lokalen gewerkt; basis is lokaal 103, daarnaast gebruiken we het muzieklokaal van meneer Wesseling en soms een BV-lokaal. Soms ga je ook - dat hangt ervan af in welke groep je komt te zitten - de school uit, bijvoorbeeld om materialen voor kleding en decor te halen of te kopen; de krant te benaderen (PR), reclame te maken etc. etc. Uiteraard vooraf melden.

Maandag, dinsdag en woensdag (27, 28 en 29 november) werken we in het traptheater, in het muzieklokaal en in het bv-lokaal. Dinsdag 28 november is een doorloop.

Woensdag 29 november om 14.30 uur (LET OP: dit is een gewijzigde tijd) is de eerste voorstelling (de ‘try-out’ met als publiek de leerlingen van gymnasium 1 en 2), en om 19.30 uur de ‘echte’ voorstelling voor ouders, docenten en andere belangstellenden.

We gaan uit van een fantastische week, een week met veel plezier, enthousiasme en verdieping.