Actueel Gymnasiummiddag

Gymnasiummiddag

Op woensdag 15 januari 2020 organiseren wij van 14.30 uur tot 17.00 uur een informatiemiddag voor leerlingen van groep 8 die geïnteresseerd zijn in het gymnasium.

Kies voor méér, kies voor gymnasium!

Tijdens deze middag volg je een aantal lessen zoals wij die op het gymnasium geven. Daarbij is zeker aandacht voor de klassieke talen, maar ook voor cultuur en exacte vakken. We willen laten zien dat het gymnasium een heel brede opleiding is, zowel geschikt voor leerlingen met interesse in taal en cultuur, als voor leerlingen met interesse voor cijfers en techniek - en natuurlijk ook voor leerlingen die alles interessant vinden.

Wij vinden het erg leuk als je 15 januari komt. Je kunt je aanmelden via e-mail ley@dr.nassaucollege.nl. Graag met vermelding van je naam én de naam van je basisschool. Opgave graag uiterlijk maandag 13 januari.

Voorlichting over het gymnasium voor ouders/verzorgers groep 8

Van 16.30 - 17.00 uur geven wij in ons traptheater informatie over het gymnasium aan ouders/verzorgers. Aanmelden graag uiterlijk maandag 13 januari a.s. via e-mail ley@dr.nassaucollege.nl.